ลุ้นรับเงินฟรี ที่ คาสิโน EVO เครซี่ ไทม์

ลุ้นรางวัลแบบเครซี่ รางวัลกว่า 300,000 บาท วันจันทร์ – พฤหัสบดี 

เงื่อนไขและข้อกำหนด
  • รางวัล 90,000 บาท
  • ใช้ได้ในโต๊ะเกมเครซี่ ไทม์ ของ EVO คาสิโน
  • รางวัลจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ
  • มียอดหมุนเวียนขั้นต่ำ 500 บาท
ระยะเวลา รางวัล 
วันจันทร์ – พฤหัสบดี  ( 15 – 18 พ.ย. 2564 )300,000 บาท
ลำดับที่ รางวัล
130%
223%
15%
4 – 1012%
11 – 2010%
หน้าแรก
สมัคร
โปรโมชั่น
กิจกรรม